GRATIS SOLGLASÖGON!
Med varje köp över 600 kr
×

metalshop   /   GDPR - Personlig dataprocess - Överenskommelse

GDPR - Personlig dataprocess - Överenskommelse

KUNDINFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är väldigt glada och uppskattar att du vill bli en av våra nöjda kunder. Dock är processen av köp online mer komplex än vad det först verkar vara, särskilt när det gäller datasäkerhet. Vi är måna om att skydda din personliga data som kund hos oss, något vi prioriterar högt och tar ansvar för.

Därför är vi, METALSHOP.CZ, s.r.o., stationerad i: Bystřice 174, 73995 Bystřice, Czech Republic, Organisationsnummer: 28574699, E-post: [email protected], tel: +44 330 808 2232 (hänvisat som “Företaget”, eller “Vi”), som E-handels administratör av metalshop.se (hänvisat som “E-handel”), gör vi vårt bästa efter vår förmåga för att säkerställa din personliga data är säker hos oss i enlighet med gällande bestämmelser och lagar. En integrerad del av processen är även medvetenhet om din rättighet, därför vill vi informera dig som kund om hur din personliga data hanteras och om dina rättigheter som kund hos oss.

1. SYFTET MED PROCESSEN OCH RÄTTSLIG GRUND

Din personliga data kommer att hanteras med i form av ett köpekontrakt, därav följande:

 • för att säkerställa komplettering
 • för att säkerställa leverans av varor
 • för att säkerställa uppfyllandet av alla följdrättigheter till följd av bristfällig prestation eller relaterat till återbetalning vid skada;
 • för att försäkra dig om företagets skyldighet, särskilt gällande bokföring;

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är avtalsvillkor, inskrivna av vårt företag och dig som kund, och alla tillämpliga rättsliga förpliktelser, särskilt de som följer av Tjeckiens civillagstiftning. Om inget annat anges används din e-postadress endast för direkt marknadsföring. I det här fallet är den rättsliga grunden vårt företags legitima intresse av denna typ av behandling. Du kan läsa om hur du enkelt avregistrerar dig från denna typ av direktmarknadsföring nedan. Berättigat intresse kan anses vara ett legitimt skäl i fall där vi kommer att göra anspråk mot dig som kund.

2. KATEGORIER GÄLLANDE PERSONLIG DATA

I syfte att slutföra beställningen, leverans och annat uppfyllande av alla följdrättigheter, kommer vi att behandla ditt: namn och efternamn, telefonnummer och e-postadress, adress och postadress, innehållet i din beställning samt information relaterad till din beställning och dess slutförande; i händelse av företagsköp kommer vi även att behandla företagets namn, företagsregistreringsnummer (CRN) och momsregistreringsnummer (VAT). Vi behandlar även information om skador och fel generellt i skaderelaterade fall.

3. COOKIES

Vår E-shop använder coocies som du säkert har märkt när du gick in på hemsidan. Dessa coocies, när kombinerad me annan information kan under specifika omständigheter innehålla personlig information av eget slag. Det är inte av intresse för oss att tillåta dessa att uppstå avsiktligt. Även om vi är positiva till att coocies inte blir personlig data, vill vi nämna detta då vi vill vara transparenta och uppriktiga.

Cookies är små delar av data som skickas från vår hemsida och bevaras på kundens dator eller mobiltelefon etc. Cookies gör det möjligt för oss att hantera att vår E-shop fungerar bra och är funktionell att använda. Vissa cookies hjälper oss också att kunna ge våra kunder relevanta produkter utifrån kundens data samt trafik på hemsidan.

Vår hemsida anväder sig av avancerade cookies, där vi får information om olika typer av cookies, vilka som används, samt ger oss möjlighet att kunna justera vilka cookies vi önskar eller inte. Du kan även justera cookies via inställningar och även ta bort dem i din webbläsare. 

4. MOTTAGARE AV PERSONLIG DATA SAMT TILL TREDJE PARTS LÄNDER

Om inget annat anges, så kommer din personliga data inte att delas eller bli tillgänglig för tredje part, förutom vad som nämnts i paragrafen nedan. Vi kan bli skyldiga att ge din personliga data till staten via tillämplig lag (till Polisen i den Tjeckiska Republiken). Dessutom kommer dina personuppgifter att behandlas av följande: Företaget Next CRE s.r.o. (Ltd.), Adress: Poštovní 244 street, Staré Město, Postnummer: 73961 Třinec, Tjeckien, CRN: 29396239 (hädanefter kallad "Operatören"), som förser oss med tjänster relaterade till E-butikens administration och service. För att operatören i tillräcklig utsträckning ska kunna hantera E-butikens korrekta funktion använder operatören även tjänster från ytterligare processorer som samarbetar med operatören. Dessutom kan dina personuppgifter också behandlas av en leverantör av värdtjänster, specifikt av företaget VSHosting s.r.o. (Ltd.), Adress: Sodomkova 1579/5 street, Hostivař, Postnummer: 10200 Prag 10, Tjeckien, CRN: 61505455.

Operatören använder även sofistikerade tjänster (cookies etc.), som behandlar information som vanligtvis inte betraktas som personuppgifter, för dig som person och ej kan identifieras genom dem. Målet med dessa tjänster är att tillhandahålla analyser kopplade till E-shopens administration och att säkerställa E-shopens bekväma funktion samt erbjuda mer relevanta produkter till enskilda målgrupper. Om vi ​​skulle kunna identifiera dig genom dessa tjänster antingen tack vare en oavsiktlig händelse, teknisk utveckling eller juridisk tolkning, eller om vi skulle kunna tilldela ytterligare personuppgifter från dessa tjänster till dig, som en identifierad person, låt oss presentera dig för ytterligare parter:

 • Google Group Companies, särskilt Google Commerce Limited, Adress: 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland and companies Google Inc., Adress: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Dublin 2 Ireland;
 • Företaget: Facebook Ireland Ltd., Adress: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland som kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med integritetspolicyn (https://www.facebook.com/policy.php);
 • Företaget: Lead Media s.r.o., Adress: Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovakia, ID number: 47 726 601;
 • Företaget Funnel AB, Adress: Drottninggatan 89, 113 60 Stockholm, ID number: 559062-1263;
 • Företaget next CRE s.r.o., Adress: Poštovní 244, 739 61 Třinec, ID number: 29396239;
 • Företaget PPL CZ s.r.o., Adress: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany;
 • Företaget Zásilkovna, Adress: Drahobejlova 1019/24, 190 00 Praha, Czech Republic;
 • Företaget ComGate, a.s., IČ: 265 08 842, Adress: Prague 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a;
 • Företaget PayPal (Europe), Adress: S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg;
 • Företaget Aircall.io., Inc., a Delaware corporation, Adress: 33 W 17th St, New York, NY 10011, och Företaget Aircall SAS, a French société par actions simplifiée (SAS) Adress: 11-15, rue Saint Georges, 75009 Paris (France);
 • Företaget Freshworks, Inc., Adress: 2950 S.Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403;
 • Företaget Heliom inc., Adress: 274 Christophe-Colomb Est, Quebec, QC, Canada, G1K 3T2;
 • Företaget Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta;
 • Vi vidarebefordrar inte, och delar inte heller dina personuppgifter med något tredje parts land eller internationell institution som inte tillhandahåller erforderligt privat dataskydd. Ett undantag kan vara, för operatörer av vissa tjänster som är kopplade till E-shops administration, vidarebefordran av personuppgifter till USA. Icke desto mindre följer parterna i dessa fall alltid villkoren för EU – "US Privacy Shield", som är en internationell rättslig instans som säkerställer lämplig standard för hantering av personuppgifter och deras skydd i USA. Du kan läsa mer om detta här: https://www.privacyshield.gov

  5. INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE PERSONLIG DATA

  Du har många rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst, antingen via post eller e-post, som båda nämns ovan; och du kan kräva en bekräftelse på hur dina personuppgifter behandlas och du kommer du att få tillgång till dina personuppgifter samt till ytterligare information om detta. Du har också rätt att kräva rättelse av felaktig information eller komplettering av ofullständiga personuppgifter. Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter, förutsatt att det finns en anledning till detta; eller så kan du också begära att begränsa behandling av dina personuppgifter, om det skulle finnas en anledning till denna åtgärd. Du har rätt till dina personuppgifter och du har rätt att överföra din data till en annan administratör. Du har rätt att göra invändningar i de fall din personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt berättigade intresse. Som en invändning betraktas också åtgärden att helt enkelt avbryta prenumerationen på direktmarknadsföring, vilket du kan göra för alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig. Dina personuppgifter behandlas rättvist och på ett transparent sätt. Du har dock alltid rätt att vända dig till de europeiska kontoren för skydd av personuppgifter i ett givet EU-land. All nödvändig information samt direkta kontakter finns till ditt förfogande och är tillgänglig från följande webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

   

  6. YTTERLIGARE INFORMATION OM PROCESSEN

  Vi tar endast emot dina personuppgifter från dig. Att få tillhandahålla dina personuppgifter är helt frivillig, eftersom avtalsingåendet även är helt frivilligt. Om du skulle neka att tillhandahålla oss det minsta obligatoriska minimumet av dina personuppgifter, skulle vi inte kunna sälja några produkter till dig eller skapa något avtal med dig. När det gäller cookies, glöm inte bort vår sofistikerade cookiebar som låter dig ställa in dina cookieinställningar efter dina personliga krav. Användningen av cookies som inte är obligatoriska för att E-butiken ska fungera är också helt frivillig. Personuppgifter kommer endast att behandlas (lagras) under nödvändiga tidsperioder. Personuppgifter, vars behandling krävs enligt lagen, kommer således att behandlas under de tidsperioder som lagen kräver. Personuppgifter i förhållande till avtalsvillkoren och i samband med ytterligare rättigheter och skyldigheter kommer att behandlas endast under tidsperioder som är nödvändiga för eventuella rättsliga tvister där de fortfarande kommer att vara verkställbara, vilket i regel är tre år, räknat från det datum då en beställning gjordes eller avveckling av senaste fordringar i samband med nämnda beställning. Behandlingen av personuppgifter leder inte till automatiserat beslutsfattande. Användningen av cookies och andra moderna, liknande, ovannämnda sätt att optimera din upplevelse i vår e-butik kan resultera i att en profil skapas baserat på din användning av vår webbplats, som huvudsakligen tjänar till att skapa ett produkterbjudande som kan vara mer intressant och relevant för dig. Det finns dock inga rättsliga konsekvenser eller bindande beslut att fatta utifrån din profil. Den information som vi får via din användning av vår webbplats, är baserad på cookies, och du kan påverka dess omfattning, antingen genom att justera inställningarna i vår sofistikerade cookie-bar eller helt enkelt i din webbläsares inställningar. Efter att de tidsgränser som krävs för behandling av dina personuppgifter är uppfyllda kommer dina personuppgifter att raderas direkt.

  6.5. Personuppgifter, vars behandling krävs enligt lagen, kommer såldes att behandlas under de tidsperioder som lagen kräver: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218/


  METALSHOP.CZ, s.r.o.

  Bli först med att få information om kampanjer och nyheter och få 45 SEK rabatt på ditt första köp.