GRATIS SOLGLASÖGON!
Med varje köp över 600 kr
×

metalshop   /   Villkor

Villkor

för företaget METALSHOP.CZ, s. r. o. Adress:174 Bystřice, district of Frýdek-Místek, ZIP Code: 73995, organisationsnummer: 28574699, filnummer C 32711, leds av: Regional court in Ostrava

1. Introduktion angående Bestämmelser

1.1. Dessa villkor (f.o.m nu "villkoren") reglerar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för säljaren och kunden i enlighet med lagen i §1751 i punkt 1 i lag nr. 89/2012 Sb., civillagen. Det reglerar även leverantörens och användarens rättigheter och skyldigheter relaterade till användarens konto.

1.2. Med tanke på villkoren används termerna med stor bokstav i början med följande:

Säljaren
säljaren enligt lagen i §2079 i civillagen, härefter METALSHOP.CZ, s.r.o.

Kunden
kunden enligt lagen §2079 i civillagen

Avtalet
köpeavtalet som ingåtts mellan säljaren och kunden

Konsumenten
någon som utanför ramen för sin verksamhet eller sysselsättning sluter Avtalet med Säljaren

Webbsidan
Vi ser hemsidan som programmet, applikationen respektive, vad som finns tillgängligt online via www.metalshop.se. Dess huvudsakliga funktion är möjligheten att visa, välja och beställa produkter av Användaren.

Kundvagnen
Det är en del av webbplatsen som genereras automatiskt av kundens aktivering av flera funktioner inklusive att lägga till, ta bort och ändra mängden produkter

Leverantören
personen som möjliggör användning av Användarens konto; METALSHOP.CZ, s.r.o.

Användarkonto
en del av webbplatsen som är tillgänglig för en viss användare, den etableras via registrering och tillgänglig efter att ha bekräftat åtkomstdata

Användaren
en person som använder ett konto

2. Användarkonto

2.1. Användaren har rätt att skapa ett användarkonto på webbplatsen för att underlätta beställning av produkter.

2.2. Användaren skapar användarkontot på följande sätt: Han fyller i åtminstone nödvändiga uppgifter på webbplatsen, särskilt hans förnamn, efternamn, faktureringsadress, e-postadress, inloggning och lösenord, och sparar sen dessa uppgifter. Samtidigt måste han godkänna Villkoren/behandling av personuppgifter (från och med nu "Registreringen").

2.3. Vi anser att de angivna uppgifterna i användarkontot är sanna och fullständiga. Ansvaret för eventuella fel ligger endast på Användaren.

2.4. Tillgången till användarkontot begränsas av registreringsdata, som är inloggning och lösenord (från och med nu "registreringsdata"). Användaren och leverantören är båda skyldiga att hålla dessa uppgifter privata.

2.5. Användaren har inte rätt att tillåta andra personer att använda hans användarkonto.

2.6. Leverantören får säga upp användarkontot, särskilt i fall av inaktivitet hos användaren över ett år, eller om kunden bryter mot sina rättigheter relaterade till avtalet, inklusive Villkoren.

2.7. Användaren är medveten om möjligheten att hans konto ibland kan vara otillgängligt, särskilt i fallet med Leverantörens mjukvara och underhåll av hårdvara, eller tredje parts underhåll av hård- och mjukvara.

2.8. Det finns liknande begränsningar för användaren som i punkterna 9.9 och 9.10.

3. Ingående av Köpeavtalet

3.1. Alla produkter på Säljarens Webbplats är endast informativa och Säljaren är inte skyldig att ingå avtalet relaterat till dessa produkter. Lagen § 1732 i civillagen kan inte användas.

3.2. Om kunden vill beställa produkterna måste han lägga dem i varukorgen med och ange antal produkter och därefter fylla i formuläret på webbplatsen, vilket inkluderar:

 • a) information relaterad till de beställda produkterna, dess mängd/antal,
 • b) information om betalning av priset,
 • c) information relaterad till leveransen, och
 • d) information om kostnader för leveransen,
 • e) information om Kundens namn och efternamn, faktureringsadress, e-postadress. Om Kunden är identisk med Användaren läggs dessa uppgifter in automatiskt (från och med nu "på Beställningen").

3.3. Det är möjligt att kontrollera och modifiera de inmatade uppgifterna, inklusive möjligheten att ta reda på och korrigera eventuella misstag som gjorts vid Beställningen.

3.4. Beställningen är definitiv när Kunden trycker på knappen "Beställ", detta är Erbjudandet (från och med nu "erbjudandet") och det Kunden väljer att köpa.

3.5. Säljaren bekräftar beställningen omedelbart till kunden via e-post. Säljaren skickar bekräftelsen till kundens e-postadress som angetts på användarkontot eller vid beställningen. När Säljaren bekräftar Beställningen är det godkännande av Kontraktet (från och med nu "Acceptans").

3.6. Det är möjligt att ingå Köpeavtalet på tjeckiska (språket).

3.7. Köpeavtalet arkiveras av Säljaren i fem år i elektronisk form. Kunden kan komma åt den via sitt användarkonto.

3.8. Egendomsrätten överförs till Kunden i det ögonblick då hela priset för produkten betalas, som det anges i Avtalet.

4. Betalningsvillkor

4.1. Webbplatsen innehåller information om produkterna, inklusive priset på produkterna (från och med nu "Priset"). I priset ingår moms och alla andra avgifter. Priset är giltigt när det publicerats på webbplatsen. Detta påverkar inte säljarens möjlighet att ingå avtalet individuellt.

4.2. Kunden är skyldig att betala produktens pris inklusive paketering- och fraktkostnader, samt leverans till det överenskomna beloppet. Om det inte anges på annat sätt inkluderar Priset redan paketering och fraktkostnader.

4.3. Kostnaderna för fjärrstyrda kommunikationsmedel påverkar inte Priset och Säljaren kan endast ta betalt för transport.

4.4. Säljaren har rätt att kräva hel eller delvis betalning innan produkten skickas till Kunden. Lagen i §2119, punkt 1 i civillagen är inte effektiv i detta fall.

4.5. Priset kan betalas till Säljaren på följande sätt:

 • a) genom direktbetalning via PayPal
 • b) via kreditkort
 • c) Klarna
 • d) ApplePay

4.6. Kunden anger betalningssätt vid Beställningen.

4.7. Kunden får ändra betalmetod endast om Säljaren samtycker till ändringen. Denna ändring måste föreslås för säljaren skriftligen och levereras till dennes e-postadress eller faktureringsadress.

4.8. Säljaren kan neka till rätten att ändra betalsätt till Kunden, eftersom metoderna nämns i punkt 4.5.

4.9. Vid kontant betalning eller med kreditkort är Priset dras summan vid köptillfället. Vid autogiro dras summan inom 7 dagar efter avtalets ingående/köpet. Om inte betalningen har gått igenom inom betalningstid, kan kunden backa ur Köpeavtalet.

4.10. Vid direktdebitering till Säljarens konto får Kunden en confirmation/symbol vid godkännandet. Kunden är skyldig att betala priset och ange denna symbol.

4.11. Vid direktbetalning är man skyldig att betala det pris som som angivits vid tidpunkten för penningöverföringar till Säljarens konto.

4.12. Om det finns några rabatter som ges till kunden av säljaren kan de inte slås samman.

4.13. Om det är vanligt i affärer, eller om det framgår av bestämmelserna, kommer Säljaren att utfärda fakturan till Kunden med hänsyn till betalningar relaterade till Köpeavtalet.

5. Leveransvillkor

5.1. Säljaren tillåter dessa leveranssätt:

 • a) personligt köp i säljarens lokaler,
 • b) personligt köp på den plats som anges av säljaren på webbplatsen (från och med nu "leveransplats"),
 • c) leverans till kunden till den plats speditören angett vid beställningen

5.2. Vid särskilt erforderlig transport där Kunden står för risken och merkostnader relaterade till transporten.

5.3. Om Säljaren är skyldig att leverera produkten till den plats som angetts vid Kundens Beställning, är Kunden skyldig att ta emot produkten vid leverans. Leverans ska ske inom inom 10 dagar.

5.4. Om övertagandet avtalas genom leverans, fullgör Säljaren sin skyldighet att vidarebefordra produkten när han lämnar över produkten till den förste speditören. Om Kunden är en Konsument fullgör Säljaren sin skyldighet att lämna över produkten till Konsumenten. Men det gäller inte om Konsumenten begärde en viss leverantör som Säljaren inte kunde erbjuda.

5.5. Säljaren eller speditören kan kräva identifiering av kunden, vilket kan göras genom att uppvisa id-kort eller pass. Säljaren har rätt att vägra att att lämna ut produkten om inte id-kort kan uppvisas.

5.6. Om Kunden inte övertar produkten inom den tidsgräns som anges i punkt 5.3 i Villkoren är Kunden skyldig att betala lagrings- eller omleveranskostnaderna. Säljaren har rätt att sälja produkten, efter att ha varnat kunden via e-post och gett honom lämplig tidsfrist. Lagrings- och återleveranskostnader kan komma att begäras betalas av Kunden och Säljaren har rätt att även räkna in omkostnader.

5.7. Säljaren är skyldig att leverera produkterna och låta Kunden göra sig av med produkten inom femton dagar efter avtalets ingående, om inte annat anges. Om produkten anges som "i lager", skickar Säljaren produkten senast inom två arbetsdagar sedan avtalets ingåtts.

5.8. Vid direktbetalning på Säljarens konto, betalning via betalsystem eller annat betalsystem online är Säljaren skyldig att leverera produkten till Kunden inom femton dagar sedan Kunden fullgjort sin skyldighet att betala varans Pris, om inget annat angvits. Om produkten anges som "i lager" skickar Säljaren produkten senast två arbetsdagar efter betalningen.

5.9. Om Säljaren inte fullgör sin skyldighet att leverera produkten i enlighet med punkterna 5.7 eller 5.8, kommer Kunden att meddela Säljaren att leverera produkten inom lämplig tidsfrist. Om Säljaren inte fullgör sin skyldighet inom gränsen har Kunden rätt att backa ur avtalet.

5.10. Dokument relaterade till produkterna, särskilt fakturan, skickas certifikat till Kunden av Säljaren inom två dagar efter övertagandet av produkten.

6. Överföring av riskerna

6.1. Om produkten köps i Säljarens lokaler eller på leveransstället, överförs risk för skador på Kunden vid övertagandet av produkten, eller i det ögonblick då leveransen var på väg att levereras och Kunden informeras om att han kan göra sig av med produkten.

6.2. Om det finns en speditör enligt överenskommelse vid leveransen, övergår risken till Kunden, när produkten lämnas vidare till den första speditören i enlighet med Köpeavtalet. Om Säljaren är skyldig att vidarebefordra produkten till den aktuella platsen, övergår risken inte på Kunden om den inte övergår till speditören på platsen. Säljaren har rätt att behålla de dokument som är relaterade till produkten. Om Konsumenten är Kunden överförs ansvaret till kunden vid överlämnandet av produkten, Detta gäller inte när konsumenten har begärt transport med en speditör som inte erbjudits av säljaren.

6.3. Om inte beskrivningen av varan är korrekt i enlighet med Köpeavtalet, med bifogat dokument, eller om Kunden informeras på annat sätt, ligger inte skyldighet att genomföra köpet, hos kunden.

6.4. Kunden är skyldig att betala Priset, även om varan skadats, eller försvunnit på vägen när riskerna redan har överförts till honom, om inte förlusten och skadan orsakats av att Säljaren åsidosatt sina skyldigheter.

7. Felaktig prestanda, garanti, reklamation

7.1 Rättigheter och skyldigheter för avtalet regleras av lagen, särskilt av stadgarna i § 1914 till 1925, § 2099 till 2117 och § 2161 till 2174 i lagen n. 89/2012 Sb., civillagen.

7.2 Kunden inspekterar produkten så snart som möjligt efter leverans, kontrollerar egenskaper och antal, kontrollerar paketomslaget. Om han finner något fel är han skyldig att omedelbart meddela Säljaren, eller speditören, och Kunden har rätt att inte behöva behålla produkten. Om Kunden tar över den felaktiga produkten måste han påvisa detta i formuläret som finns för detta. Om han inte gör detta upphör hans rättighet att kunna reklamera en produkt.

7.3 Säljaren garanterar Kunden att produkten inte är felaktig vid leverans. Vid övertagandet av produkten:

7.3.1 kan karakteriseras av de egenskaper som avtalats av båda sidor på, eller av de egenskaper som beskrivs av Säljaren, eller förväntas av Kunden avseende produktens marknadsföring och karaktär, om avtalet saknas,

7.3.2 kan användas i det syfte som anges av säljaren, eller för det ändamål som det vanligtvis används för att

7.3.3 motsvarar provet/varan ifråga om kvalitet, om kvaliteten fastställts på detta sätt,

7.3.4 har rätt mängd, mått eller vikt, och

7.3.5 är i enlighet med lagen.

7.4 Om felet uppstår inom sex månader efter leverans, anses det gälla vid mottagandet av varan.

7.5 Felet är en väsentlig överträdelse av säljarens skyldigheter, om säljaren var medveten om eller måste vara medveten om att den andra parten inte skulle ingå avtalet, om han kunde förvänta sig felet. I andra fall är det inte fråga om ett väsentligt brott.

7.6 Om det felaktiga utförandet är ett betydande brott mot Köpeavtalet, har Kunden rätt att begära ny leverans, reparation, rimlig rabatt eller dra sig ur Köpeavtalet.

7.7 Om det felaktiga utförandet inte utgör ett väsentligt brott mot Köpeavtalet, har Kunden rätt att begära reparation eller skälig rabatt.

7.8 Kunden är skyldig att påvisa felet hos Säljaren omedelbart efter det att han upptäckt att det har kontrollerat och vårdat varan. Om felet är dolt är Kunden skyldig att påvisa den felaktiga/skadade varan till hos Säljaren omedelbart, när han upptäckt fel/skada, senast om två år. Vid återkravet eller omedelbart efter det informerar Kunden Säljaren om det sätt för reklamation han valt. Om han inte gör detta i tid har han rätt reklamation i enlighet med punkt 7.7, även om felet är ett väsentligt avtalsbrott.

7.9 Dessa rättigheter kan utövas i Säljarens lokaler, om det är möjligt med hänsyn till omfattningen av de produkter som säljs, eller på den plats där den är baserad eller i andra lokaler. Annars måste Kunden tillämpa sina rättigheter hos den som är auktoriserad för reparation av varan som anges i intyg av Säljaren, om reparationsstället ligger närmare Kunden. Reklamationen anses tillämpad vid tidpunkten för dess övertagande.

7.10 Reklamationsrätten påverkar inte Kundens skyldighet att betala för produkten. Lagen i § 2108 i civillagen är inte relevant. Denna paragraf kan inte användas om Konsumenten är Kunden.

7.11 Kunden kan varken backa ur eller begära en ny leverans om han inte kan leverera produkten i det skick den var i vid leverans. Då är detta inte giltigt.

7.11.1 om ändringarna är ett resultat av den felsökning som utförts för att hitta fel,

7.11.2 om kunden använde produkten innan felet upptäcktes,

7.11.3 om Kunden inte orsakat omöjligheten att återta produkten i oförändrat skick genom aktivitet, eller förutsättning, eller

7.11.4 om Kunden hade sålt produkten innan felet upptäcktes, hade använt produkten, eller hade modifierat produkten vid användning, om det endast skett delvis, har Kunden endast rätt återkräva vad han har rätt att återkräva, och kommer att återbetala till Säljaren beroendepå hur länge han använt produkten.

Rättigheter relaterade till felaktig prestanda i förhållande till de juridiska skyldigheterna

7.12 Kunden har rätt att göra påvisa felet gällande, om felet/defekten inträffade inom tjugofyra månader efter övertagandet, såvida det inte är fråga om en vara till ett rabbaterat pris, om skadan/felaktigheten är orsaken till det sänkta priset, slitage orsakat av tillfällig användning, i händelse av använd produkt till det fel som är godtagbart för dess användning och slitage, som produkten hade vid övertagandet, eller det antyder från produktens naturliga utförande.

7.13 Om produkten inte har de egenskaper som nämns i punkt 7.3, kan Kunden kräva även en ny felfri produkt, så länge det är rimligt med hänsyn till produktens hållbarhet. Om felet endast omfattar en del av produkten, kan kunden byta ut den felaktiga delen; om det inte är möjligt kan Kunden backa ur köpet. Om det är oskäligt med hänsyn till felets karaktär, särskilt om det är möjligt att reparera felet, har Kunden rätt att kräva kostnadsfri reparation.

7.14 Kunden har rätt att kräva en ny produkt, eller utbyte av den felaktiga delen, även om felet kan repareras, om han inte kan använda produkten på grund av upprepad uppkomst av samma fel, eller flera fel samtidigt. I så fall har Kunden rätt att dra sig ur köpet.

7.15 Om Kunden inte drar sig ur köpet, eller inte tillämpar rätten till en ny produkt, byte av den defekta delen eller reparation, kan han kräva att få rabatt. Kunden har rätt att kräva rabatten även om Säljaren inte kan leverera en ny produkt, byta ut den defekta delen eller reparera den, om Säljaren inte påvisar felet inom rimlig tid, eller om återkravet skulle orsaka problem för Kunden som är Konsumenten.

7.16 Kunden har inte rätt att ansöka om rätten till återköp, om han kände till felet eller orsakat det.

7.17 Om en begränsning angivits för hur länge produkten kan användas, (vid normal användning). garanterar säljaren att produkten kommer att kunna användas under denna tid, eller att den kommer att behålla sina egenskaper. Om det finns fler begränsningar, är det den längsta som gäller. Men parternas överenskommelse prioriteras.

7.18 Rättigheterna relaterade till det felaktiga utförandet inom skyldigheten i punkterna 7.12 till 7.17, inklusive rätten att dra sig ur köpet i enlighet med punkt 8.4, kommer inte att gälla om kunden är företagare och att det är uppenbart att köpet är relaterat till dennes verksamhet vid Köpeavtalets ingående.

8. Dra sig ur Köpeavtalet

8.1. Säljaren har rätt att dra sig ur Köpeavtalet om produkten har slutat tillverkas, inte levererats eller om priset har ändrats väsentligt.

8.2. Om det finns pengar att återbetala till kunden i samband med att kunden drar sig ur Köpeavtalet, kommer säljaren att återbetala kunden med samma metod som kunden gjorde vid köp.

8.3. Om det finns en gåva relaterad till Köpeavtalet, måste det finnas ett gåvobrev som ingåtts där det finns ett beslutande villkor att i händelse av att Kunden drar sig ur Köpeavtalet så är Kunden skyldig att lämna tillbaka gåvan.

8.4. Kunden har rätt att dra sig ur Köpeavtalet i enlighet med punkterna 7.6 och 7.14.

Kundens rättighet att dra sig ur Köpeavtalet

8.5. Konsumenten har rätt att dra sig ur köpeavtalet inom fjorton dagar. Det finns olika alternativ beroende på typ av köpeavtal:

8.5.1. Om det är ett köpeavtal så påbörjas detta vid mottagandet av varan.

8.5.2. Om det är ett köpeavtal som omfattar flera typer av produkter, eller leverans av flera delar, så påbörjas det avtalade köpet då sista produkten av fler har levererats.

8.5.3. Om det är ett köpeavtal som innebär regelbunden leverans av produkterna, så startar själva det avtalade köpet på första leveransdagen.

8.6. Konsumenten tar hänsyn till att han i enlighet med lagen av § 1837 i civillagen inte kan dra sig ur leveransavtalet, som har ändrats enligt hans önskan, som är ömtåligt, eller produkten som har packats upp och det att det inte är möjligt att återbetalas, leverans av ljud- eller videoinspelning, eller mjukvaran som ej var paketerad, och ej kan returneras, leverans av tidning, tidskrifter eller leverans av det digitalt innehåll, och om varan levererades av fysiskt av brevbärare, samt med konsumentens tidigare överenskommelse innan rätten att dra sig ur var möjlig.

8.7. Om Konsumenten vill dra sig ur Köpeavtalet kan han använda det formulär som tillhandahålls av Säljaren som bifogas med Villkoren. Formuläret för Återköp måste skickas till säljarens e-postadress: [email protected]. En bekräftelse skickas direkt till kunden skriftligt. 

8.8. Återköp måste ske snarast, senast inom fjorton dagar. Konsumenten ska skicka eller återlämna den köpta varan till Säljaren. Konsumenten måste vara medveten om delade kostnader, för ett återköp. Produkten ska returneras ren, i originalpaketet, inklusive alla tillbehör samt intakt/i det ursprungliga skicket av varan. Om produkten inte är i originalskick/intakt har Säljaren rätt att få ersättning för detta av konsumenten, enligt denna paragraf.

8.9. Inom fjorton dagar efter återköpet måste Säljaren återbetala Konsumenten den totala summan, inklusive kostnader för billigast alternativ för transport. Återbetalning sker vid återleverans till Säljaren, först då kommer återbetalning ske. Konsumenten samtycker till att han kommer att återbetalas med samma betalsätt han använde för betalning vid köp.

8.10. Konsumenten har rätt att dra sig ur köpeavtalet i enlighet med punkt 5.9.

9. Privat dataskydd

9.1. Kundens privata dataskydd regleras av lagen nr. 101/2000 Sb., om personuppgiftsskyddet, i enlighet med dataskyddslagen.

9.2 Syftet med behandlingen av personuppgifter är att fullgöra de rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet, inklusive leverans och betalning, tillhandahållande av Användarkonto och Säljarens marknadsföringsbehov. Om Kunden inte samtycker till behandlingen av några personuppgifter, ska detta inte utgöra ett hinder för att ingå Avtalet.

9.3. Syftet med behandlingen av personuppgifter är verkställandet av rättigheter och skyldigheter relaterade till Köpeavtalet, inklusive leverans och betalning, tillhandahållande av Säljarens användarkonto och marknadsföringsbehov. Om Kunden inte samtycker till behandling av vissa av personuppgifter utgör det inget hinder för att ingå Köpeavtalet.

9.4. Kundens personuppgifter kommer att behandlas på obestämd tid antingen digitalt eller skriftligt.

9.5. Kunden är medveten om skyldighet att fylla i korrekta/sanningsenliga och fullständiga uppgifter vid registreringen av sitt användarkonto. Om det sker några ändringar i uppgifterna är Kunden skyldig att informera Säljaren om detta.

9.6. Säljaren har rätt att delegera personlig data till tredje part. Säljaren måste hålla kundens data privat, endast speditör och betalning kan vara undantag.

9.7. Kunden har rätt att se sina personliga uppgifter. Säljaren har rätt att ta ut skäligt pris för personuppgiftsbehandling, men dessa utgifter får inte vara högre än de nödvändiga utgifterna. Om Kunden anser att hans personuppgifter behandlas inadvekat eller strider mot lagen har Kunden rätt att begära en förklaring av de behandlade personuppgifterna enligt punkt 9.6. Kunden har rätt att begära rättelse av den obehagliga situationen.

9.8. Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt avtal angående behandling av personlig data.

Skicka nyhetsbrev och lagra cookies

9.9. Om Kunden inte hävdar annorlunda vid beställningen, anser Säljaren att han samtyckt till att få nyhetsbrev skickade till sig, relaterade till Säljarens tjänster, produkter eller butikslokaler. Kunden har rätt att säga upp sitt avtal när som helst, detta ska ske skriftligt till Säljarens faktureringsadress, eller via länken i slutet av nyhetsbrevet.

9.10. Leverantören informerar Användaren om att han behandlar cookies i enlighet med lagen i § 89 punkt 3 i lagen n. 127/2005 Sb., via digitala medier, inklusive permanenta cookiefiler, samt att Konsumenten samtycker till det. Avtalet gäller i 10 år.

9.11. Kunden har rätt att säga upp sitt avtal med med hur cookies hanteras genom att hantera det sin webbläsare.

9.12. Leverantören använder användarens cookies för att förbättra webbplatsen samt för mer personlig och relevant innehåll samt reklam, tillhandahålla funktioner i sociala medier samt för analys av antal besökare. 

10. Elektronisk registrering av försäljning

10.1. "Säljaren är skyldig att tillhandahålla köparen en faktura för köpet som gjorts i enlighet med tjeckisk lag om elektroniska försäljningsregister (EET). Säljaren är samtidigt även skyldig att registrera mottagen betalning online av skatteadministratören ; Detta ska göras inom 48 timmar, i händelse av ett tekniskt fel

11. Slutliga Bestämmelser

11.1. Rättigheter och skyldigheter mellan säljaren och kunden styrs av det tjeckiska lagsystemet, särskilt av civillagen.

11.2. Det finns inga moraliska uppförandekoder mellan säljaren och kunden i enlighet med §1816, punkt 1, bokstav e) i lag 89/2012 Sb., civillagen.

11.3. I händelse av registrering av användaren är alla villkor i statuerade § 1752 paragraf 1 att alla förpliktelser enligt Civillagen är uppfyllda och att säljaren har rätt att ensidigt ändra villkoren. Detta påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som fanns innan ändringarna. Ändringar måste publiceras på Webbplatsen och/eller via e-postadress i Webbplatsdatabasen. Användaren har rätt att motsätta sig dessa ändringar inom tre arbetsdagar efter den första inloggningen på användarkontot efter ändringarna (om ändringarna publiceras på webbplatsen), eller efter leverans av e-post till kundens e-postadress (om ändringarna publiceras via e-post), och att motsäga sig skyldigheten inom tre dagar, vilket är tillräcklig tid för att få en liknande produkt från andra leverantörer.

11.4. Säljarens kontakt: faktureringsadress: METALSHOP.CZ, s.r.o., 174 Bystřice (tidigare i tegelbrukets lokaler), 73995 Bystřice (distriktet Frýdek-Místek), e-post: [email protected]

11.5. EU-kommissionen har en plattform för utomrättslig tvistlösning. Konsumenter har möjlighet att lösa tvister relaterade till onlinebeställningar utan att gå via domstolen. Denna plattform för att lösa uppkomna tvister är tillgänglig under denna externa länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är dock inte skyldiga att och vi kommer inte att delta i en alternativ tvistlösning inför utomrättsliga (ej-rättsliga) enheter i enlighet med EU:s förordning om tvistlösning via köp online (https://ec.europa.eu/odr). Om du har klagomål angående mottagna varor, vänligen kontakta oss på [email protected]

11.6. Villkoren gäller f.o.m 3.6.2016.

Bli först med att få information om kampanjer och nyheter och få 45 SEK rabatt på ditt första köp.